อนัญญา วัจฉละพงศ์ (โค้ชมิ้นท์)

DIGITORY การตลาดออนไลน์
ตำแหน่ง:
Marketing Operation Manager
ประสบการณ์:
5 ปี
Email:
hello@goonlinethailand.com
Website:
www.goonlinethailand.com
Phone:
088-994-9496
Coach

ประสบการณ์

DIGITORY อบรมการตลาดออนไลน์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Social Media, Search Engine, Content Marketing, Data Analytics และอื่นๆอีกมากมาย

ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเริ่มสอนในปี 2559 แต่เราได้มีการบรรยายและทำ Workshop ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 10,000 คน จากกว่า 500 คลาส ด้วยความร่วมมือกับบริษัทและหน่วยงานระดับประเทศหลากหลายแห่ง เช่น ธนาคารกสิกรไทย, ดีแทค, กระทรวงอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, AIA, ISMED, สสว. เป็นต้น

ทีมงานของเราจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการผลักดันให้ทุกการสอนและการให้คำปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการโดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงอย่างแท้จริง เราอยากให้ผู้เรียนทุกท่านได้รับประสบการณ์ดี ๆ กลับไปหลังจากการเข้าร่วมฟังบรรยาย

หัวข้อที่บรรยายเป็นประจำ

Online Marketing Overview
0%
LINE for Business
0%
Facebook Advertising
0%
TIKTOK ADVERTISING
0%
GOOGLE ADVERTISING
0%
GOOGLE ANALYSIS
0%

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวอย่าง ผลงาน

  • ดูแล Digital Advertising มากกว่า 1,000 campaign
  • บริหารทีมการตลาดออนไลน์มากกว่า 20 คน
  • วิทยากรพิเศษวิชา Digital Marketing ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจตั้งแต่ระดับ SMEs ไปจนถึงองค์กรระดับ Global และช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ DIGITORY