Coaching DIGITORY Space

อัยพัชร วรรคาวิสันต์ (โค้ชอัยย์)

DIGITORY การตลาดออนไลน์
ตำแหน่ง:
CEO
ประสบการณ์:
7 ปี
Email:
hello@digitorystyle.com
Website:
www.digitorystyle.com
Phone:
088-994-9496
Coach

ประสบการณ์

DIGITORY อบรมการตลาดออนไลน์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Social Media, Search Engine, Content Marketing, Data Analytics และอื่นๆอีกมากมาย

ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเริ่มสอนในปี 2559 แต่เราได้มีการบรรยายและทำ Workshop ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 10,000 คน จากกว่า 500 คลาส ด้วยความร่วมมือกับบริษัทและหน่วยงานระดับประเทศหลากหลายแห่ง เช่น ธนาคารกสิกรไทย, ดีแทค, กระทรวงอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, AIA, ISMED, สสว. เป็นต้น

ทีมงานของเราจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการผลักดันให้ทุกการสอนและการให้คำปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการโดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงอย่างแท้จริง เราอยากให้ผู้เรียนทุกท่านได้รับประสบการณ์ดี ๆ กลับไปหลังจากการเข้าร่วมฟังบรรยาย

หัวข้อที่บรรยายเป็นประจำ

Online Marketing Overview
0%
CONTENT MARKETING
0%
LINE for Business
0%
Facebook Advertising
0%
TWITTER ADVERTISING
0%
INSTAGRAM ADVERTISING
0%
TIKTOK ADVERTISING
0%
YOUTUBE ADVERTISING
0%
GOOGLE ADVERTISING
0%
WEBSITE DEVELOPMENT
0%
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
0%

การศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด

ตัวอย่าง ผลงาน

 • LINE@ Certified Trainer ประจำปี 2016
 • LINE Certified Coach ตั้งแต่ปี 2019 – ปัจจุบัน
 • ผู้ดูแลหลักสูตรและผู้บรรยาย วิชา MK495 Digital Advertising ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรพิเศษ วิชา MK319 Digital Marketing ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและกรรมการประจำโครงการ K SME Good to Great โดยธนาคารกสิกรไทย
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ในโครงการ SME Online โดย OSMEP และ ISMED
 • ที่ปรึกษาธุรกิจในโครงการ Food Accelerator ในสังกัด สวทช.
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ Online Advertising Agency ชั้นนำระดับประเทศ
 • วิทยากรที่ศูนย์ MADSPACE ที่ห้างสรรพสินค้า CentralWorld โดย ธนาคารกสิกรไทย
 • วิทยากรประจำโครงการ dtac Smart Farmer สร้างเกษตรกรยุค Digital ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร
 • วิทยากรประจำของ ISMED และ BEDO หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสากรรม เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 • วิทยากรประจำของบริษัท UNBOX BKK อบรมเชิงลึกในการลงมือทำการตลาดออนไลน์
 • วิทยากรงานอบรมการตลาดออนไลน์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 จังหวัด อุดรธานี
 • อาจารย์รับเชิญอบรมการตลาดผ่าน Facebook คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์รับเชิญอบรมการตลาดออนไลน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรงานอบรม Facebook Master หนึ่งในงานอบรมโดย ดำรงค์ พิณคุณ
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ Social Media Marketing หลักสูตร LEAP โดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ Social Media Marketing โดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC)
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ Social Media Trend สำหรับข้าราชการและพนักงาน กระทรวงพาณิชย์ (MOC)
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ LINE@ for SME ครั้งที่ 1-2 โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • วิทยากรงานอบรม Social Commerce Marketing สำหรับผู้ประกอบการในโครงการ Smart Thai Biz
 • วิทยากรบรรยาย LINE@ for SMEs ในงาน Money Expo ประจำปี 2560
 • วิทยากรอบรมหัวข้อ The Impact of Social Media on the Tourism Industry โดยความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้า
 • วิทยากรอบรม LINE@ for Hospitalism Industry สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มที่พักและการท่องเที่ยวในโครงการ SMEs Thai
 • วิทยากรงาน Online Marketing for SMEs โดย Winner Real Estate
 • วิทยากรอบรมและจัด Workshop หัวข้อ Facebook Advertising โดย Growth Hacking Asia
 • วิทยากร Social Commerce Workshop ให้บริษัทในเครือ Central Group
 • วิทยากรอบรมงาน Social Commerce Workshop โดย aCommerce Academy
 • วิทยากรอบรมหลักสูตร Facebook Advertising โดย aCommerce Academy

ติดต่อ DIGITORY