โค้ชออฟ

พัลลภ รามัญ (โค้ชอ๊อฟ)

DIGITORY การตลาดออนไลน์
ตำแหน่ง:
Partnership
ประสบการณ์:
5 ปี
Email:
business@panitdigital.com
Website:
www.goonlinethailand.com
Phone:
088-994-9496
Coach

ประสบการณ์

DIGITORY อบรมการตลาดออนไลน์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Social Media, Search Engine, Content Marketing, Data Analytics และอื่นๆอีกมากมาย

ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเริ่มสอนในปี 2559 แต่เราได้มีการบรรยายและทำ Workshop ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 10,000 คน จากกว่า 500 คลาส ด้วยความร่วมมือกับบริษัทและหน่วยงานระดับประเทศหลากหลายแห่ง เช่น ธนาคารกสิกรไทย, ดีแทค, กระทรวงอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, AIA, ISMED, สสว. เป็นต้น

ทีมงานของเราจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการผลักดันให้ทุกการสอนและการให้คำปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการโดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงอย่างแท้จริง เราอยากให้ผู้เรียนทุกท่านได้รับประสบการณ์ดี ๆ กลับไปหลังจากการเข้าร่วมฟังบรรยาย

หัวข้อที่บรรยายเป็นประจำ

Online Marketing Overview
0%
INFLUENCER MARKETING
0%
Facebook Advertising
0%
GOOGLE APP FOR WORK
0%
GOOGLE ADVERTISING
0%
GOOGLE ANALYSIS
0%
ECOMMERCE WEBSITE FUNDAMENTAL
0%

การศึกษา

ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวอย่าง ผลงาน

  • บริหารทีมพัฒนาธุรกิจ และงานขายมากกว่า 10 คน
  • วิทยากรที่ศูนย์ MADSPACE ที่ห้างสรรพสินค้า CentralWorld โดย ธนาคารกสิกรไทย
  • วิทยากรโครงการ dtac Smart Farmer สร้างเกษตรกรยุค Digital ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ในโครงการ SME Online โดย สสว และ ISMED
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจตั้งแต่ระดับ SMEs ไปจนถึงองค์กรระดับ Global และช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ DIGITORY